Til eksamen med Gyldendals portaler
 • Gyldendals portaler fungerer online også under eksamen.
 • Gyldendals portaler kan ikke benyttes offline, men der kan printes tekster fra portalernes biblioteker.
 • Skulle der i eksamensperioden opstå problemer med unilogin, slår vi login fra på alle portaler, således at de frit kan tilgås. Bemærk at elevens egne noter i så tilfælde ikke kan ses. Hvis login er slået fra, vil eleverne heller ikke kunne arbejde med øvrige værktøjer med eget indhold, dvs. i-ark, i-guides, i-log og opgaveafviklere. Denne pointe er naturligvis kun relevant, hvis der indgår sådanne værktøjer i de portaler, som er dækket af dette skriv.
 • I eksamensperioden er der forhøjet beredskab, og man kan kontakte vores support direkte mellem 7:45-16:00 på telefon 3375 5550.
 • Gyldendals nye portaler (gymnasieportalerne historieportalen, matematikportalen og idrætsportalen samt religion1-3.gyldendal.dk og historie4-6.gyldendal.dk) hostes hos Amazon for at sikre den optimale driftssikkerhed. Amazon sikrer også, at vi til hver en tid har den optimale serverkapacitet til at dække trafikken på vores portaler – ikke mindst i eksamensperioden.
 • Vi understøtter alle gængse browsere og enheder. Fx Google Chrome på Windows-computere og Android-tablets samt Safari på Mac-computere og iPad.
Til eksamen med Gyldendals ordbøger
 • Gyldendals ordbøger fungerer online også under eksamen. Har man som skole brug for at etablere en såkaldt ”tunnel” (hvor man ’whitelister’ den, som ordbogen ligger på), således at eleverne kun kan tilgå selve ordbogen (og ikke resten af internettet), skal man kontakte os på telefon 3375 5600 eller ordbog@gyldendal.dk.
 • Gyldendals to ordbogssites ordbog.gyldendal.dk og skoleordbog.dk fungerer online også under eksamen.
 • Hver enkelt skole skal under eksamen blot fortsætte med at bruge den ordbog de er vant til.
 • Hvis skolen normalt bruger legacy-ordbog.gyldendal.dk vil en forsidebanner lede eksaminanden videre til de to eksamenssites.
 • Login er fjernet for ALLE brugere i eksamensperioden. Dette bekendtgøres på forsiden af hvert ordbogssite.
 • Links til eksterne sites såsom Den Store Danske og Wikipedia er fjernet fra de to sites i eksamensperioden grundet krav fra Undervisningsministeriet.
 • De to ordbogssites er testet til at kunne håndtere betydeligt mere end det forventede eksamenspres, men opstår der uventede driftsproblemer kan et sekundært produktionssite kobles ind.
 • Der vil under hver eksamen være forhøjet beredskab for hurtigst muligt at kunne sætte ind i tilfælde af driftsproblemer. Beredskabet træffes på telefon 3375 5600.